رفع خطای Failed To retrieve directory listing در Filezilla

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه این خطای مربوط به فایل زیلا ( خطای Failed To retrieve directory listing در Filezilla ) رو رفع کنید.

برای رفع این مساله چند مرحله خیلی ساده رو باید طی بفرمایید :

نرم افزار فایل زیلا رو اجرا کنید.

از منوی Edit ، گزینه Setting رو انتخاب کنید :

2015-06-29_12-53-05
Click on Connection -> FTP: Choose Active

2015-06-29_12-54-43
Click on Connection -> FTP -> Active Mode: Select “Ask your operating system for the external IP address”

2015-06-29_12-55-44
Click on Connection -> FTP -> Passive Mode: Choose Fall Back to Active Mode
Press OK.

2015-06-29_12-56-16

لینک کوتاه مقاله :