روش پارتیشن بندی و فرمت فضای ذخیره سازی در لینوکس

مقدمه

آماده سازی یک دیسک جدید برای استفاده درسیستم لینوکس می تواند سریع و ساده باشد.برای پارتیشن بندی و فرمت لینوکس ابزار،فرمت های فایل سیستم،طرح های پارتیشن بندی زیادی وجود دارند که اگر شما نیازهای تخصصی داشته باشید می توانند روند را پیچیده کنند. اما اگر بخواهید سریعا آن را اجرا کنید نسبتا مفید و سرراست است.
این مقاله روندهای زیر را پوشش می دهد:

 • شناسایی هارد دیسک جدید بر روی سیستم
 • ایجاد یک پارتیشن تک که کل درایو را پوشش دهد (اکثر سیستم عامل ها به جز یک ترتیب پارتیشن،حتی اگر تنها یک فایل سیستم موجود است)
 • فرمت کردن پارتیشن با فایل سیستم Ex14(به طور پیش فرض در اکثر توزیع های مدرن لینوکس)
 • نصب و راه اندازی و راه اندازی خودکار فایل سیستم در هنگام بوت

نصب ابزار

برای پارتیشن بندی درایو ما از ابزار parted استفاده خواهیم کرد. در بیشتر موارد ، این قبلا بر روی سرور نصب خواهد شد.
اگر شما بر روی سرور اوبونتو یا دبین هستید و هنوز parted را ندارید،می توانید آن را توسط دستور زیر نصب کنید:

sudo apt-get update
sudo apt-get install parted

اگر شما بر روی سرور فدورا یا سنتوئس هستید،می توانید توسط دستور زیر آن را نصب کنید:

sudo yum install parted

شناسایی هارد دیسک جدید بر روی سیستم

قبل از اینکه درایو را راه اندازی کنیم،ما باید قادر به شناسایی درست آن بر روی سرور باشیم.

اگر این یک هارد کاملا جدید است،ساده ترین راه برای شناسایی آن بر روی سرور خود ممکن است جستجوی عدم وجود طرح پارتیشن بندی باشد.اگر ما از partedبخواهیم تا طرح پارتیشن بندی هارد دیسک های ما را لیست کند ،آن برای هردیسکی که یک طرح پارتیشن بندی معتبر نداشته باشد برای ما خطا خواهد داد.این می تواند برای شناسایی دیسک جدید به ما کمک کند:

sudo parted -l | grep Error

شما باید خطای unrecognized disk label را برای دیسک پارتیشن بندی نشده جدید دریافت کنید.

Output
Error: /dev/sda: unrecognised disk label

همچنین می توانید از دستور lsblk استفاده کنید و به دنبال دیسک با اندازه صحیح بگردید که هیچ پارتیشن مرتبطی نداشته باشد:

Lsblk
Output
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 100G 0 disk
vda 253:0 0 20G 0 disk
└─vda1 253:1 0 20G 0 part /

اخطار

به یاد داشته باشید که lsblk را در هر نشست قبل از اعمال تغییرات چک کنید. شناسه های دیسک /dev/sd* و /dev/hd* لزوما بین بوت ها سازگار نخواهند بود . که به این معناست که خطری در پارتیشن بندی یا فرمت دیسک اشتباه وجود دارد اگر شناسه دیسک را به درستی بررسی نکرده باشید.
شناسه های دیسک مداوم بیشتری را در نظر بگیرید مثل /dev/disk/by-uuid، /dev/disk/by-label ، یا /dev/disk/by-id . برای اطلاعات بیشتر می توانید به این مقاله ما مراجعه کنید:
introduction to storage concepts and terminology in Linux

هنگامی که شما نام هسته ای را که به دیسکتان اختصاص داده شده بدانید می توانید درایو خود را پارتیشن بندی کنید.

پارتیشن بندی درایو جدید

همانطور که در مقدمه ذکر گردید، ما در این راهنما یک پارتیشن تک که کل دیسک را پوشش دهد ایجاد خواهیم کرد.

انتخاب استاندارد پارتیشن بندی

برای انجام اینکار،ما باید اول استاندارد پارتیشن بندی که می خواهیم استفاده کنیم را مشخص کنیم.GPT ،استاندارد پارتیشن بندی مدرن تر است، در حالیکه استاندارد MBR پشتیبانی گسترده تری را در میان سیستم عامل ها ارائه می دهد.اگر شما نیازمندی مخصوصی ندارید ممکن است بهتر باشد که در این نقطه از GPT استفاده کنید.
برای انتخاب استاندارد GPT ، در دیسکی که شما مثل این مشخص می کنید آن را تصویب کنید:

sudo parted /dev/sda mklabel gpt

اگر می خواهید که از فرمت MBR استفاده کنید به جای آن این را تایپ کنید:

sudo parted /dev/sda mklabel msdos

یک پارتیشن جدید ایجاد کنید

به محض اینکه فرمت انتخاب شد می توانید پارتیشنی که کل درایو را پوشش دهد توسط تایپ این دستور ایجاد کنید:

sudo parted -a opt /dev/sda mkpart primary ext4 0% 100%

اگر lsblkرا چک کنید باید پارتیشن جدید را مشاهده کنید:

lsblk
Output
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 100G 0 disk
└─sda1 8:1 0 100G 0 part
vda 253:0 0 20G 0 disk
└─vda1 253:1 0 20G 0 part /

یک فایل سیستم بر روی پارتیشن جدید ایجاد کنید

حالا که یک پارتیشن جدید داریم، می توانیم آن را به عنوان فایل سیستم Ext4فرمت کنیم . برای انجام اینکار پارتیشن را به ابزار mkfs.ext4 تصویب کنید.
ما می توانیم یک برچسب پارتیشن را با تصویب پرچم –L اضافه کنیم.نامی را انتخاب کنید که به شما در تشخیص این درایو ویژه کمک کند:

نکته

اطمینان حاصل کنید که در پارتیشن و نه در کل دیسک تصویب کنید. در لینوکس دیسک ها نام هایی با عنوان sda, sdb, hda, و غیره دارند.پارتیشن های واقع بر روی این دیسک ها ،یک شماره اضافه شده در آخر دارند.بنابراین ما باید از یک چیزی مثل sda1 و نه sda استفاده کنیم.

sudo mkfs.ext4 -L datapartition /dev/sda1

اگر می خواهید برچسب پارتیشن را در تاریخ بعد تغییر دهید، می توانید از دستور e2label استفاده کنید:

sudo e2label /dev/sda1 newlabel

شما می توانید روش های مختلف را برای تعیین پارتیشن با lsblk ببینید.ما می خواهیم که نام،برچسب و UUID پارتیشن را پیدا کنیم.

بعضی از ورژن های lsblk، اگر این دستور را تایپ کنیم تمام اطلاعات را چاپ خواهند کرد:

sudo lsblk –fs

اگر ورژن شما تمام فیلدهای مطلوب را نمایش نمی دهد،می توانید به صورت دستی آنها را درخواست کنید:

sudo lsblk -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT

شما باید چیزی شبیه این را مشاهده کنید.خروجی هایلایت، روش های مختلفی را که می توانید برای ارجاع به فایل سیستم جدید استفاده کنید نشان می دهد:

Output
NAME  FSTYPE LABEL  UUID  MOUNTPOINT
sda                               
└─sda1 ext4  datapartition 4b313333-a7b5-48c1-a957-d77d637e4fda 
vda                               
└─vda1 ext4  DOROOT    050e1e34-39e6-4072-a03e-ae0bf90ba13a /

 

فایل سیستم جدید را مانت کنید

حالا می توانیم فایل سیستم را برای استفاده مانت کنیم.

استاندارد Filesystem Hierarchy توصیه می کند که از /mnt یا یک ساب دایرکتوری تحت آن برای فایل سیستم های مانت شده موقت استفاده کنید. آن هیچ توصیه ای برای اینکه فضای ذخیره سازی دائم بیشتر را کجا مانت کنید ندارد ، بنابراین می توانید هر کدام از طرح هایی که دوست دارید را انتخاب کنید.برای این مقاله ، ما درایو را تحت /mnt/dataمانت خواهیم کرد.
دایرکتوری را توسط تایپ این دستور ایجاد کنید:

sudo mkdir -p /mnt/data

مانت فایل سیستم به صورت موقت

شما می توانید فایل سیستم را به صورت موقت توسط دستور زیر مانت کنید:

sudo mount -o defaults /dev/sda1 /mnt/data

مانت فایل سیستم به صورت اتوماتیک در بوت

اگر می خواهید فایل سیستم را به صورت اتوماتیک هر موقع که سرور بوت می شود مانت کنید ، فایل /etc/fstab را تنظیم کنید:

sudo nano /etc/fstab

پیش از این ما دستور sudo lsblk –fs را برای نمایش سه شناسه فایل سیستم برای فایل سیستم خودمان صادر کردیم.ما می توانیم هر کدام از اینها را در این فایل استفاده کنیم. ما از برپسب پارتیشن زیر استفاده کرده ایم، اما شمامی توانید ببینید که در صورت استفاده از دو شناسه دیگر در خط دستور خطوط چگونه به نظر خواهند رسید:

                 /etc/fstab
. . .
## Use one of the identifiers you found to reference the correct partition
# /dev/sda1 /mnt/data ext4 defaults 0 2
# UUID=4b313333-a7b5-48c1-a957-d77d637e4fda /mnt/data ext4 defaults 0 2
LABEL=datapartition /mnt/data ext4 defaults 0 2

نکته

شما می توانید درباره فیلدهای مختلف در فایل /etc/fstab توسط تایپ man fstab بیشتر بدانید.برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های مانت موجود برای یک فایل سیستم خاص ، man [filesystem]را چک کنید . مثل (man ext4) در حال حاضر خطوط مانت بالا باید شما را به سمت شروع ببرند.

برای SSD ها،گزینه discard یک چیز الحاقی برای فعال کردن TRIM پیوسته است .بحث بر سر عملکرد وجود دارد و اثرات یکپارچگی انجام TRIM پیوسته در این حالت، و اکثر توزیع ها شامل روش TRIM دوره ای پیوسته به عنوان جایگزین هستند.

وقتی که تمام شد فایل را ذخیره کرده و بببندید.

اگر قبلا فایل سیستم را مانت نکرده اید،اکنون می توانید آن را توسط تایپ این دستور مانت کنید:

sudo mount -a

تست مانت

بعد از اینکه فضا را مانت کردیم، باید چک کنیم و مطمئن شویم که فایل سیستم قابل دسترس است.
توسط دستور df می توانیم چک کنیم که آیا دیسک در خروجی موجود است:

df -h -x tmpfs -x devtmpfs
Output
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 20G 1.3G 18G 7% /
/dev/sda1 99G 60M 94G 1% /mnt/data

شما همچنین باید دایرکتوری lost+found را داخل دایرکتوری /mnt/data مشاهده کنید.که معمولا به روت فایل سیستم Ext*اشاره می کند.

ls -l /mnt/data
Output
total 16
drwx------ 2 root root 16384 Jun 6 11:10 lost+found

همچنین می توانید با نوشتن در فایل تست چک کنید که فایل مانت شده با قابلیت خواندن و نوشتن است .

echo "success" | sudo tee /mnt/data/test_file

فایل را مجددا بخوانید برای اطمینان از اینکه عمل نوشتن به درستی انجام شده:

cat /mnt/data/test_file
Output
success

شما می توانید فایل را بعد از تایید اینکه فایل سیستم جدید به صورت درست کار می کند پاک کنید:

sudo rm /mnt/data/test_file

نتیجه گیری

درایو جدید شما باید اکنون پارتیشن بندی،فرمت،مانت شده وبرای استفاده آماده باشد.این روش کلی است که شما می توانید برای تبدیل یک دیسک خام به فایل سیستمی که لینوکس می تواند برای ذخیره سازی استفاده کند به کار ببرید.روش های پیچیده دیگری برای پارتیشن بندی ،فرمت و مانت کردن وجود دارند که می توانند در بعضی از حالت ها مناسب تر باشند، اما روشی که در این مقاله گفتیم یک نقطه شروع خوب برای کارکرد عمومی است.

منبع

ترجمه شده توسط : آرزو رنجبرپور

لینک کوتاه مقاله :