سرویس بک آپ با پنل دایرکت ادمین FTP

 • هاست بک آپ - 10 گیگابایت
  49,000/mo
  • 10 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 25 گیگابایت
  119,000/mo
  • 25 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 5 گیگابایت
  24,000/mo
  • 5 گیگابایت فضا
  • 75 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 50 گیگابایت
  260,000/mo
  • 50 گیگابایت فضا
  • 1500 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن