سرویس بک آپ با پنل دایرکت ادمین FTP
 • Product 1

  هاست بک آپ - 10 گیگابایت

  • 10 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
  فقط
  49,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست بک آپ - 25 گیگابایت

  • 25 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
  فقط
  119,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست بک آپ - 5 گیگابایت

  • 5 گیگابایت فضا
  • 75 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
  فقط
  24,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست بک آپ - 50 گیگابایت

  • 50 گیگابایت فضا
  • 1500 گیگابایت پهنای باند
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
  فقط
  220,000/mo
  سفارش دهید