سرویس بک آپ با پنل دایرکت ادمین FTP

 • هاست بک آپ - 10 گیگابایت
  69,000/mo
  • 10 گیگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 25 گیگابایت
  149,000/mo
  • 25 گیگابایت فضا
  • 400 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 5 گیگابایت
  49,000/mo
  • 5 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن
 • هاست بک آپ - 50 گیگابایت
  229,000/mo
  • 50 گیگابایت فضا
  • 600 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH کانادا لوکیشن