تا 30% تخفیف در تمامی پلن های میزبانی در جشنواره پاییز رنگارنگ کندوهاست اینجا بخوانید.

سرویس بک آپ با پنل دایرکت ادمین FTP
هاست بک آپ - 10 گیگابایت
185,000/mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH کانادا لوکیشن
هاست بک آپ - 25 گیگابایت
350,000/mo
 • 25 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH کانادا لوکیشن
هاست بک آپ - 5 گیگابایت
145,000/mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH کانادا لوکیشن
هاست بک آپ - 50 گیگابایت
950,000/mo
 • 50 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH کانادا لوکیشن