هاست تجاری | Business Host

 • سبک - 1GB - T1
  از 135,000/mo
  • 1 گیگابایت SSD فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ
 • متوسط - 5GB - T2
  از 175,000/mo
  • 5 گیگابایت SSD فضا
  • 400 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ
 • بزرگ - 10GB - T3
  از 950,000/3 mo
  • 10 گیگابایت SSD فضا
  • 600 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ