هاست دانلود OVH فرانسه

 • هاست دانلود - 2 گیگابایت - فرانسه
  980,000/yr
  • 2 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH فرانسه لوکیشن
 • هاست دانلود - 5 گیگابایت - فرانسه
  1,650,000/yr
  • 5 گیگابایت فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH فرانسه لوکیشن
 • هاست دانلود - 10 گیگابایت - فرانسه
  2,950,000/yr
  • 10 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH فرانسه لوکیشن
 • هاست دانلود - 20 گیگابایت - فرانسه
  4,450,000/yr
  • 20 گیگابایت فضا
  • 1 ترابایت ترافیک
  • FTP بکاپ نوع هاست
  • دایرکت ادمین پنل
  • OVH فرانسه لوکیشن