هاست پربازدید | High Traffic

 • پلن یک - رم 4 گیگابایت
  1,910,000/mo
  • 4GB Ram
  • 2 Cores CPU
  • 5GB HDD
  • 10TB BW
 • پلن دو - رم6 گیگابایت
  2,490,000/mo
  • 6GB Ram
  • 2 Cores CPU
  • 10GB HDD
  • 20TB BW
 • پلن سه - رم 8 گیگابایت
  3,650,000/mo
  • 8GB Ram
  • 2 Cores CPU
  • 15GB HDD
  • 50TB BW
 • هاست بزرگ -رم 20 گیگابایت
  1,200,000/mo
  • 20GB Ram
  • 4 Cores CPU
  • 700GB HDD
  • 7TB BW