هاست پربازدید | High Traffic

پلن یک - رم 4 گیگابایت
 • 4GB Ram
 • 2 Cores CPU
 • 5GB NVMe HDD
 • 10TB BW
پلن دو - رم6 گیگابایت
 • 6GB Ram
 • 2 Cores CPU
 • 10GB HDD
 • 20TB BW
پلن سه - رم 8 گیگابایت
 • 8GB Ram
 • 2 Cores CPU
 • 15GB HDD
 • 50TB BW
هاست بزرگ -رم 20 گیگابایت
 • 20GB Ram
 • 4 Cores CPU
 • 700GB HDD
 • 7TB BW