نمایندگی هاست

 • نمایندگی هاست - 2 گیگابایت
  100,000/mo
  • 2 گیگابایت فضای نمایندگی
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نمایندگی هاست - 5 گیگابایت
  200,000/mo
  • 5 گیگابایت فضای نمایندگی
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نمایندگی هاست - 10 گیگابایت
  450,000/mo
  • 10 گیگابایت فضای نمایندگی
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نمایندگی هاست - 20 گیگابایت
  950,000/mo
  • 20 گیگابایت فضای نمایندگی
  • 1ترابایت پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل