تا 30% تخفیف در تمامی پلن های میزبانی در جشنواره پاییز رنگارنگ کندوهاست اینجا بخوانید.

نمایندگی هاست
نمایندگی هاست - 2 گیگابایت
149,000/mo
 • 2 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 5 گیگابایت
289,000/mo
 • 5 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 10 گیگابایت
490,000/mo
 • 10 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 20 گیگابایت
990,000/mo
 • 20 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 1ترابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل