نمایندگی هاست

نمایندگی هاست - 2 گیگابایت

دارای پنل نمایندگی اختصاصی
امکان ایجاد 10 اکانت

 • 2 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 5 گیگابایت

دارای پنل نمایندگی اختصاصی
امکان ایجاد 50 اکانت

 • 5 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 10 گیگابایت

دارای پنل نمایندگی اختصاصی
امکان ایجاد 50 اکانت

 • 10 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست - 20 گیگابایت

دارای پنل نمایندگی اختصاصی
امکان ایجاد 100 اکانت

 • 20 گیگابایت فضای نمایندگی
 • 1ترابایت پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل