هاست تجاری | Business Host

سبک - 1GB - T1
 • 1 گیگابایت NVMe فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
متوسط - 5GB - T2
 • 5 گیگابایت NVMe فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه و هفتگی بک آپ
بزرگ - 10GB - T3
 • 10 گیگابایت NVMe فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه و هفتگی بک آپ