هاست دانلود OVH فرانسه
هاست دانلود - 2 گیگابایت - فرانسه
13,000/mo
 • 2 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 5 گیگابایت - فرانسه
25,000/mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 10 گیگابایت - فرانسه
45,500/mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 20 گیگابایت - فرانسه
83,500/mo
 • 20 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 50 گیگابایت - فرانسه
125,500/mo
 • 50 گیگابایت فضا
 • 5 ترابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن