لایسنس
Cpanel License
86,000/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
327,500 Вартість встановлення
DirectAdmin License
75,000/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
لایسنس CloudLinux
102,000/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
315,000 Вартість встановлення
LiteSpeed License
97,500/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
  LiteSpeed License | LS Cache Standard | CPU Workers
340,000 Вартість встановлення