هاست بهینه و کانفیگ شده مخصوص استاندارد های وردپرس
Wordpress Host 200MB
از 123,000/yr
 • 200MB NVMe HDD
 • Unlimited Dedicated BW
 • 128MB Ram
 • Unlimited Dedicated Resources All Options
 • Directadmin OS : CloudLinux CP
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 500MB
از 164,000/yr
 • 500MB NVMe HDD
 • Unlimited BW
 • 256MB Dedicated Ram
 • Unlimited All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 1GB
از 308,500/yr
 •   مشخصات محصول به این شرح می باشد
 • 1GB NVMe HDD
 • 1TB BW
 • 512MB ( Dedicated ) Ram
 • Unlimited Dedicated Resources All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 2GB
از 498,500/yr
 • 2GB NVMe HDD
 • Unlimited BW
 • 728MB Ram
 • Unlimited All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 5GB
از 751,000/yr
 • 5GB NVMe HDD
 • 1TB BW
 • 512MB Ram
 • Unlimited All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 10GB
از 1,078,500/yr
 • 10GB NVMe HDD
 • 1TB BW
 • 512MB Ram
 • Unlimited All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه
Wordpress Host 500MB Free Trial
880,000/yr
 • 500MB NVMe HDD
 • 10GB BW
 • 256MB Ram
 • Unlimited Dedicated Resources All Options
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
 • برای اعمال تخفیف : بر روی دکمه آبی "ادامه" کلیک کنید تا تخفیف بصورت اتوماتیک در مرحله بعدی اعمال گردد. توجه