لایسنس
Cpanel License
79,400/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
390,600 هزینه تنظیم
DirectAdmin License
69,300/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
لایسنس CloudLinux
100,800/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
390,600 هزینه تنظیم
LiteSpeed License
107,100/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
  LiteSpeed License | LS Cache Standard | CPU Workers
396,900 هزینه تنظیم