سرور مجازی مخصوص ترید کندوهاست امن‌ترین راهی است که این مشکل را حل می‌کند و ریسک معامله‌گران را به حداقل می رساند. امن، سریع ، آسان
Trade-Server-NVMe-Win-1500
265,000/mo
 • 1.5GB Ram
 • 2TB BW
 • 40GB NVMe Hard
 • 2.9Ghz CPU‌
 • 2 CPU Core
Trade-Server-NVMe-Win-4096
583,500/mo
 • 4GB Ram
 • 5TB BW
 • 80GB NVMe Hard
 • 3.2Ghz CPU‌
 • 4 CPU Core
Trade-Server-NVMe-Win-8196
1,460,500/mo
 • 8GB Ram
 • 10TB BW
 • 120GB NVMe Hard
 • 3.6Ghz CPU‌
 • 6 CPU Core
Trade-Server-NVMe-Finland-2048
312,000/mo
 • 2GB Ram
 • 20TB BW
 • 20GB NVMe Hard
 • 2.9Ghz CPU‌
 • 1 Dedicated CPU Core
 • Finland > Helsinki DC
 • به دلیل تازه تهیه شدن سرور های اختصاصی از لوکیشن فنلاند ، فعلا تا اطلاع ثانوی ، سرورهای فنللاند را بصورت دستی تایید و تحویل خواهیم داد که بعضا ممکن است تا 30 دقیقه تحویل گردد و بعضا با توجه به ترافیک سفارشی (حداکثر) تا 10 ساعت تحویل داده خواهد شد.
  نکته 1
 • این پلن ها باز به همین دلیل اعلام شده ، فعلا پنل مدیریت حرفه ای ندارند در ناحیه کاربری ندارند.
  نکته 2
Trade-Server-NVMe-Finland-4096
590,000/mo
 • 4GB Ram
 • 20TB BW
 • 20GB NVMe Hard
 • 2.9Ghz CPU‌
 • 2 Dedicated CPU Core
 • Finland > Helsinki DC
 • به دلیل تازه تهیه شدن سرور های اختصاصی از لوکیشن فنلاند ، فعلا تا اطلاع ثانوی ، سرورهای فنللاند را بصورت دستی تایید و تحویل خواهیم داد که بعضا ممکن است تا 30 دقیقه تحویل گردد و بعضا با توجه به ترافیک سفارشی (حداکثر) تا 10 ساعت تحویل داده خواهد شد.
  نکته 1
 • این پلن ها باز به همین دلیل اعلام شده ، فعلا پنل مدیریت حرفه ای ندارند در ناحیه کاربری ندارند.
  نکته 2
Trade-Server-NVMe-Finland-8196
1,213,000/mo
 • 8GB Ram
 • 20TB BW
 • 80GB NVMe Hard
 • 2.9Ghz CPU‌
 • 3 Dedicated CPU Core
 • Finland > Helsinki DC
 • به دلیل تازه تهیه شدن سرور های اختصاصی از لوکیشن فنلاند ، فعلا تا اطلاع ثانوی ، سرورهای فنللاند را بصورت دستی تایید و تحویل خواهیم داد که بعضا ممکن است تا 30 دقیقه تحویل گردد و بعضا با توجه به ترافیک سفارشی (حداکثر) تا 10 ساعت تحویل داده خواهد شد.
  نکته 1
 • این پلن ها باز به همین دلیل اعلام شده ، فعلا پنل مدیریت حرفه ای ندارند در ناحیه کاربری ندارند.
  نکته 2
Trade-Srv-NVMe-Netherlands-1024
786,500/mo
 • 1GB Ram
 • 1TB BW
 • 25GB NVMe Hard
 • 1 Dedicated CPU Core
 • Netherlands > Amsterdam DC
Trade-Srv-NVMe-Netherlands-2048
586,000/mo
 • 2GB Ram
 • 2TB BW
 • 50GB NVMe Hard
 • 2 CPU Core
 • Netherlands > Amsterdam DC
Trade-Srv-NVMe-Netherlands-4096
958,000/mo
 • 4GB Ram
 • 2TB BW
 • 75GB NVMe Hard
 • 2 CPU Core
 • Netherlands > Amsterdam DC