ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx

آدرس صفحه ای که دارای خطا بوده و یا نیاز به بهبود دارد را وارد نمایید، چه در ناحیه کاربری و چه در صفحات اصلی سایت

برای مثال : اعداد در ناحیه کاربری خوانا نیستند. و هرگونه مشکلی مد نظر

اگر در مراحل سفارش و یا در هر مرحله ای ، با خطا مواجه شدید ، نوع و توضیح خطا همراه با آدرس url آن صفحه را ثبت بفرمایید

لغو