• هاست سی پنل : آفر ویژه

  آفر ویژه تابستانه هاست سی پنل شرکت کندوهاست آغاز شد . در این آفر می توانید با ۶۰ درصد تخفیف ویژه هاست سی پنل خود را سفارش داده و به صورت آنی تحویل بگیرید. لینک های سفارش در آخر این پست


  اطلاعات بیشتر
 • سه ماه سرور رایگان

  در جشنواره ویژه کندوهاست شما میتوانید با هزینه دوماه سرور ، سرور سه ماهه ، و با هزینه 4 ماه سرور ، سرور شش ماهه و با هزینه 9 ماه سرور ، سرور یکساله سفارش دهید !


  اطلاعات بیشتر
.com
 • .com
 • .net
 • .org
 • .ir
 • .co.ir
 • .biz
 • .info
 • .cc
 • .xyz
مرجع تخصصی سرور مجازی
سبک
59.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 20 درصد
 • رم : 512 مگابایت
 • فضا : 50 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
متوسط
79.900 تومانماهانه
 • پردازنده : 30 درصد
 • رم : 1 گیگابایت
 • فضا : 80 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
بزرگ
99.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 40 درصد
 • رم : 2 گیگابایت
 • فضا : 110 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
بزرگ تر
129.000ماهانه
 • پردازنده : 50 درصد
 • رم : 4 گیگابایت
 • فضا : 160 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
تخفیف / مقایسه پلن ها
سبک
69.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 20 درصد
 • رم : 512 مگابایت
 • فضا : 10 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
متوسط
89.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 30 درصد
 • رم : 1 گیگابایت
 • فضا : 20 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
بزرگ
119.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 40 درصد
 • رم : 2 گیگابایت
 • فضا : 30 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
بزرگ تر
149.000 تومانماهانه
 • پردازنده : 50 درصد
 • رم : 4 گیگابایت
 • فضا : 45 گیگابایت

تخفیف ویژه


نکته : اعمال اتوماتیک تخفیف در مرحله دوم سفارش : بعد از کلیک روی "لینک سفارش" شما قیمت اصلی سرویس رو خواهید دید که با پر کردن فرم مربوط به تنظیمات سرور ، در مرحله بعدی نخفیف بصورت اتوماتیک در فاکتور شما اعمال خواهد شد. 

-------------------------

سفارش سه ماهه این سرویس : یک ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش شش ماهه این سرویس : دو ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش یک ساله این سرویس : سه ماه رایگان : لینک سفارش

سفارش
مقایسه پلن ها

سرور اختصاصی

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید سرورهای مجازی کندو هاست با استفاده از منابع سخت افزاری اختصاصی و ارائه تمام امکانات موجود در سرور اختصاصی می تواند جایگزین مناسبی برای شما باشد.
سبک
39.000 تومانسالانه
 • رم : 256 مگابایت
 • فضا : 1 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 30 گیگابایت
سفارش
متوسط
53.000 تومانسالانه
 • رم : 256 مگابایت
 • فضا : 2 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 48 گیگابایت
سفارش
بزرگ
73.000 تومانسالانه
 • رم : 256 مگابایت
 • فضا : 5 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 90 گیگابایت
سفارش
مقایسه پلن ها
سبک
159.000 تومانسالانه
 • رم : 512 مگابایت
 • فضا : 1 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 80 گیگابایت
سفارش
متوسط
212.000 تومانسالانه
 • رم : 512 مگابایت
 • فضا : 5 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 120 گیگابایت
سفارش
بزرگ
290.000 تومانسالانه
 • رم : 512 مگابایت
 • فضا : 10 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 200 گیگابایت
سفارش
مقایسه پلن ها
سبک
200.000 تومانماهانه
 • رم : 2048 مگابایت
 • فضا : 200 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 1000 گیگابایت
سفارش
متوسط
350.000 تومانماهانه
 • رم : 2048 مگابایت
 • فضا : 450 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 2000 گیگابایت
سفارش
بزرگ
1.200.000 تومانماهانه
 • رم : 2048 مگابایت
 • فضا : 700 گیگابایت (SSD)
 • پهنای باند : 5000 گیگابایت
سفارش
مقایسه پلن ها
سرور تست رایگان هاست تست رایگان

سرور مجازی مناسب خودتان را به آسانی بسازید

از اسلایدر های زیر برای انتخاب میزان منابع دلخواه استفاده نمایید، سپس VPS شما با سیستم عامل دلخواه بلافاصله حاضر خواهد بود

مقدار CPU :
مقدار RAM :
فضای Disk :
سیستم عامل مورد نظرتان را انتخاب کنید
 • CentOS 5.11 32Bit
 • CentOS 5.11 64Bit
 • CentOS 6.6 32Bit
 • CentOS 6.6 64Bit
 • CentOS 7.3 64Bit
 • Fedora 20 32Bit
 • Fedora 21 64Bit
 • Debian 8.0 32Bit
 • Debian 8.0 64Bit
 • Ubuntu 14.04 32Bit
 • Ubuntu 14.04 64Bit
 • Ubuntu 15.04 64Bit
 • Ubuntu 16.04 32Bit
 • Ubuntu 16.04 64Bit
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
هزینه کلی : 156.000 ریال