دامین (Domain)

چنانچه می خواهيد برای موسسه خود سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain مي گويند هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود.
.com
  • .com
  • .net
  • .org
  • .ir
  • .co.ir
  • .biz
  • .info
  • .cc
  • .xyz
com.
42.900 1 ساله (تومان)
net.
47.900
org.
44.900
co.
108.000
info.
40.900
biz.
38.900
cc.
98.900
tv.
120.000
in.
60.000
IR.
4.500 1 ساله (تومان)
13.900 5 ساله (تومان)
co.ir.
5.500
14.900
برای ثبت دامنه های IR شما نیاز به هندل نیک دارید.می توانید در سایت www.nic.ir یک هندل رایگان بسازید.با ساخت هندل دامنه کاملا به اسم شما ثبت شده و به مالکیت شما در می آید