تیم ما نوع1

جان روسو

جان روسو

توسعه دهنده وب

سوزا عرمان

سوزا عرمان

طراح وب

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی


تیم ما نوع2

جان روسو

جان روسو

توسعه دهنده وب

سوزا عرمان

سوزا عرمان

طراح وب

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر بازاریابی


تیم ما نوع3

سارا اسمیت

سارا اسمیت

کارگردان, تبلیغات

سارا اسمیت

سارا اسمیت

هدایت کننده

دیوید روسو

دیوید روسو

توسعه دهنده, هدایت کننده

دیوید روسو

دیوید روسو

کارگردان, تبلیغات

ماریا کوپر

ماریا کوپر

کارگردان, اطلاعات

ماریا کوپر

ماریا کوپر

توسعه دهنده


تیم ما نوع4

تام فورد

تام فورد

مدیر پشتیبانی

سارا پترسون

سارا پترسون

امنیت شبکه

دیوید اندرسون

دیوید اندرسون

مدیر فروش


تیم ما نوع5

جان اسمیت

جان اسمیت

آنالیز سئو
تد نورتون

تد نورتون

استراتژیست دیجیتالی
تونی اسکات

تونی اسکات

طراح
جان تراویس

جان تراویس

توسعه دهنده
نیها درایر

نیها درایر

بازاریاب
دیوید براون

دیوید براون

مدیر