01-change-password

برای تغییر رمز Cpanel خود با نام کاربری و رمز عبور خود وارد پنل هاست می شویم.

در قسمت Preferences قسمت Change Password را انتخاب می کنیم.

در قسمت Old Password رمز اکنونی را وارد می کنیم و در دو قسمت پایین رمز جدید خود را وارد می نماییم

بر روی دکمه Change your password now کلیک می کنیم تا رمز جدید جایگزین رمز قدیمی شود.

* به خاطر داشته باشید رمز خود را ترکیبی از اعداد و حروف پیچیده باشد.

لینک کوتاه مقاله :