Press ESC to close

وبسایت

وبسایت ایستا یا پویا؟ مسئله این است!

سایت ها عموما بر دو نوع اند:۱.داینامیک ۲.ایستاتیک وبسایت های استاتیک عموما با نرم افزار های طراحی وبسایت مثل FrontPage ساخته می شوند.در ساخت آنها از هیچ زبان برنامه نویسی(سمت…

Continue reading