ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
529,000ریال
1 سال
629,000ریال
1 سال
629,000ریال
1 سال
.net
679,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
.org
669,000ریال
1 سال
669,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
.co
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
.info
559,000ریال
1 سال
659,000ریال
1 سال
659,000ریال
1 سال
.biz
659,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
.cc
1,219,000ریال
1 سال
1,219,000ریال
1 سال
1,259,000ریال
1 سال
.tv
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
49,000ریال
1 سال
.co.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.in
690,000ریال
1 سال
690,000ریال
1 سال
690,000ریال
1 سال
.xyz
159,000ریال
1 سال
899,000ریال
1 سال
899,000ریال
1 سال
.saeedsetdomainprice
6,183,016ریال
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains