ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
429,000ریال
1 سال
449,000ریال
1 سال
449,000ریال
1 سال
.net
479,000ریال
1 سال
499,000ریال
1 سال
499,000ریال
1 سال
.org
449,000ریال
1 سال
449,000ریال
1 سال
479,000ریال
1 سال
.co
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.info
409,000ریال
1 سال
559,000ریال
1 سال
559,000ریال
1 سال
.biz
419,000ریال
1 سال
419,000ریال
1 سال
419,000ریال
1 سال
.cc
1,019,000ریال
1 سال
1,019,000ریال
1 سال
1,019,000ریال
1 سال
.tv
1,230,000ریال
1 سال
1,230,000ریال
1 سال
1,230,000ریال
1 سال
.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
49,000ریال
1 سال
.co.ir
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
55,000ریال
1 سال
.in
630,000ریال
1 سال
630,000ریال
1 سال
630,000ریال
1 سال
.xyz
35,000ریال
1 سال
379,000ریال
1 سال
409,000ریال
1 سال
.saeedsetdomainprice
6,183,016ریال
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains