هاست دانلود OVH فرانسه
هاست دانلود - 2 گیگابایت - فرانسه
81,000/6 mo
 • 2 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 5 گیگابایت - فرانسه
184,000/6 mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 10 گیگابایت - فرانسه
326,000/6 mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 20 گیگابایت - فرانسه
600,500/6 mo
 • 20 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن
هاست دانلود - 50 گیگابایت - فرانسه
1,296,500/6 mo
 • 50 گیگابایت فضا
 • 5 ترابایت ترافیک
 • FTP بکاپ نوع هاست
 • دایرکت ادمین پنل
 • OVH فرانسه لوکیشن