هاست کانفیگ قدرتمند NVMe با پشتیبانی از Python , NodeJs
هاست NodeJs + Python | 1GB NVMe
439,000/6 mo
 • 1GB NVMe HDD
 • 20GB BW
 • 512MB Ram
 • Unlimited All Options
 • yes SSH
 • yes All Versions
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
هاست NodeJs + Python | 2GB NVMe
600,500/6 mo
 • 2GB NVMe HDD
 • 50GB BW
 • 512MB Ram
 • Unlimited All Options
 • yes SSH
 • yes All Versions
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
هاست NodeJs + Python | 5GB NVMe
1,027,000/6 mo
 • 5GB NVMe HDD
 • 100GB BW
 • 1024MB Ram
 • Unlimited All Options
 • yes SSH
 • yes All Versions
 • Directadmin CP
 • CloudLinux OS
همراه با هر پلن میباشد
 • python
 • NodeJs
 • NVMe
 • کانفیگ شده حرفه ای