سرور های پرسرعت با هارد NVMe و Raid شده حرفه ای
VDS-NVMe-256MB
128,700/mo
 • 256MB
  Ram
 • 200MB
  BW
 • 10GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 1
  CPU Core
VDS-NVMe-512MB
از 158,500/mo
 • 512MB
  Ram
 • 1TB
  BW
 • 10GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 1
  CPU Core
VDS-NVMe-1GB
از 288,500/mo
 • 1GB Dedicated
  Ram
 • +1TB
  BW
 • 20GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 2
  CPU Core
VDS-NVMe-2GB
از 597,500/mo
 • 2GB Dedicated
  Ram
 • +1TB
  BW
 • 30GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 3
  CPU Core
VDS-NVMe-4GB
از 999,000/mo
 • 4GB Dedicated
  Ram
 • +1TB
  BW
 • 40GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 4
  CPU Core
VDS-NVMe-8GB
از 1,440,500/mo
 • 8GB Dedicated
  Ram
 • +1TB
  BW
 • 70GB
  NVMe Hard
 • 3.4Ghz
  CPU‌
 • 6
  CPU Core