سرور حجیم دانلود و بکآپ

VPS-Storage-DL-250GB

Dedicated IP
Free installation
DirectAdmin installed
delivery under 1 minute

  • 20TB BW
  • 2GB Dedicated RAM
  • 250GB HDD
  • 3.7Ghz CPU‌
  • 2 CPU Core
هاست دانلود - 100 گیگابایت D1

DirectAdmin

  • 5TB BW
  • 100GB HDD