سرور های مجازی ایران و فرانسه - پلن های هفتگی

VPS-SSD-France-OVH-2GB-Weekly

Dedicated IP
Auto installation

  • 2048MB Ram
  • 200 ~ 800 GB BW
  • 20GB SSD Hard
  • 2.2Ghz CPU‌
  • 2 CPU Core
VPS-SSD-Iran-GB-Weekly

Dedicated IP
Auto installation

  • 1024MB Ram
  • 50GB BW
  • 20GB SSD Hard
  • 2.2Ghz CPU‌
  • 2 CPU Core