سرور مجازی - تحویل فوری
 • Product 1

  سرور مجازی سبک تر 256

  • 700GB BW
  • 700Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  90,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور مجازی سبک - رم 512

  • 700GB BW
  • 700Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  249,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور مجازی متوسط - رم 1 گیگابایت

  • 2TB BW
  • 1000Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  349,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور مجازی بزرگ - رم 2 گیگابایت

  • 3000GB BW
  • 1300Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  سرور مجازی بزرگ تر - رم 4 گیگابایت

  • 4TB BW
  • 1700Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  690,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  سرور مجازی قدرتمند با منابع اختصاصی- تحویل فوری - رم 16 گیگابایت

  • 5TB BW
  • 3000Mhz CPU‌
  • 4 CPU Core
  • Dedicated IP
   Free installation
  فقط
  2,900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  سرور مجازی قدرتمند با منابع اختصاصی رم 32 گیگ

  فقط
  1,944,000/mo
  سفارش دهید