تا 90% تخفیف شگفت انگیز در جشنواره جمعه سیاه کندوهاست | به تعداد و مدت محدود مشاهده صفحه جشنواره.

VPS-SATA-Auto Delivery

 • VPS-256MB-سبک تر - SSD HDD

  • 100GB BW
  • 256MB RAM
  • 10GB SSD HDD
  • 1200Mhz CPU‌
  • 1 CPU Core
 • VPS-1GB-متوسط

  • 2TB BW
  • 1GB RAM
  • 80GB HDD
  • 3.7Ghz CPU‌
  • 2 CPU Core
 • VPS-2GB-بزرگ

  • 3TB BW
  • 2GB RAM
  • 110GB ~ 30NVMe HDD
  • 3.9Ghz CPU‌
  • 3 CPU Core
 • VPS-4GB-بزرگ تر

  • 4TB BW
  • 4GB RAM
  • 160GB HDD
  • 3.7Ghz CPU‌
  • 4 CPU Core
 • VPS-16GB-قدرتمند

  • 10TB BW
  • 16GB RAM
  • 250GB HDD
  • 3.7Ghz CPU‌
  • 12 CPU Core
همراه با هر پلن میباشد
 • Auto Delivery
 • installation under 1 minute
 • KVM virtualization system
 • Full Control Panel
 • Change OS - Change Password - VNC - Reboot Panel
 • Full Monitoring Panel