هاست شخصی


45,000ریال
ماهانه
سبک
فضا
1 گیگابایت
پهنای باند
30 گیگابایت
پنل
DirectAdmin
66,000ریال
ماهانه
متوسط
فضا
2 گیگابایت
پهنای باند
48 گیگابایت
پنل
DirectAdmin
82,000ریال
ماهانه
بزرگ
فضا
5 گیگابایت
پهنای باند
90 گیگابایت
پنل
DirectAdmin