هاست تجاری | Business Host

سبک - 1GB - T1
  • 1 گیگابایت NVMe فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ
متوسط - 5GB - T2
  • 5 گیگابایت NVMe فضا
  • 400 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ
بزرگ - 10GB - T3
  • 10 گیگابایت NVMe فضا
  • 600 گیگابایت ترافیک
  • 1 گیگابایت رم اختصاصی
  • CloudLinux سیستم عامل
  • روزانه و هفتگی بک آپ